Justs Dzedons
Rīgā, Liepājas iela 36-22
Tel. + 371 29128403
e-pasts: justs@livmale.lv

.:Apmeklējumu skaits:.

Kontaktinformācija

SIA "Līvmale"
Justs Dzedons
Rīgā, Liepājas iela 36-22
Tel. + 371 29128403
e-pasts: justs@livmale.lv

Oficiālā informācija

SIA "Līvmale"
Adrese:Rīga, Liepājas iela 36-22
Telefons:
Mobilais telefons:+ 371 29128403
Fakss:
E-pasts:justs@livmale.lv
Vienotais reģistrācijas numurs:40003688350
Bankas rekvizīti:Banka: SEB banka
Kods: UNLALV2X
Konts EUR: LV74UNLA0050004541447
Konts EUR: LV28UNLA0050004754123


Banka: Swedbanka
Kods: HABALV22
Konts: LV42HABA0551008021064